Seiyuu - Fushigi Yuugi


This site was compiled with the resources located at Hitoshi Doi's page, and consists of those series which we have seen and enjoyed. We couldn't keep track of where we found the images for each series/seiyuu. If there is anything which you have personally scanned in, please contact us and we will remove it.

Yuuki Miaka

Araki Kae

Tamahome/Sukunami Taka

Midorikawa Hikaru

Hotohori/Saihitei Shishuku

Koyasu Takehito

Nuriko

Sakamoto Chika

Chichiri/Kouji

Seki Tomokazu

Tasuki/Genrou

Hayashi Nobutoshi

Mitsukake/Tokaki

Ishii Kouji

Chiriko

Kawakami Tomoko

Tama

Touma Yumi

Hongou Yui

Touma Yumi

Nakago

Furusawa Tohru

Amiboshi/Suboshi

Ueda Yuuji

Soi/Takiko

Tanaka Atsuko

Ashitare

Ootomo Ryuuzaburou

Tomo

Tobita Noboru

Miboshi

Nakazawa Midori

Hikitsu

Hiyama Nobuyuki

Tomite

Iwanaga Tetsuya

Young Tokaki/Toki

Shiga Katsuya

Subaru

Doi Mika

Tatara

Yamanoi Jin

Suzuno

Nakazawa Midori

Yuuki Keisuke

Miki Shin'ichirou

Kagibara Tetsuya

Narita Ken

Taiitsu-kun/Narrator

Kyouda Hisako

Nyan Nyan

Hikami Kyoko

Tenkou

Kosugi Juurouta

Ren Shigyou/Renhou

Ishida Akira

Kamishiro Miiru

Amano Yuri

Shouka

Sakakibara Yoshiko

Eiken

Ogata Ken'ichi

Chuuei

Kamei Yoshiko

Yurien

Okamura Akemi

Young Hotohori

Kida Ayumi

Young Tamahome

Kumai Motoko

Miaka's Mother

Sakuma Junko

Yui's Mother

Watanabe Misa

Kaika's Mother

Mine Atsuko

Kaika's Father

Fukuda Nobuaki

Kutou Emperor

Mizuno Ryuuji

Einosuke

Nakano Hiroshi

Kaen

Satou Akemi

Gyoushuku

Sakamoto Chika

Houki

Sakamoto Chika

Boushin

Yajima Akiko

Rokou

Inoue Kazuhiko


Courtesy of Noriko.

Boy (ep. 4)

Miki Shin'ichirou


Shiawase Skins | Digital Desktops | The Practice Field